top of page
寒風講欲落南

寒風講欲落南

NT$150價格

點我試聽 >>

 

限定發售:只限於有演出此曲目之音樂會販售,快追蹤官網/粉絲團了解近期的演出活動吧!


感謝您對人聲製研所的支持,讓我們繼續分享合唱的美好。

 • 樂曲名稱

  寒風講欲落南

 • 作詞者

  巍 楠

 • 作曲者

  蘇   屹

 • 編曲者

 • 編制

  SATB mixed choir and piano

 • 性質

  世俗音樂

 • 語言

  閩南語

 • 難易程度

  簡易

 • 曲目解說

  因為在意夠多,所以連“膨紗”都得「細膩莫予透早的露水沃澹」。
  因為愛他夠深,因此「想起寒人參伊熟識時,心內歹勢毋敢予知」。

  這首由台南在地才子——王博勳(巍楠)寫作的閩南語短詩,其筆下那將情置之心內,默默守候的委身之愛,像極了布拉姆斯對克拉拉的愛。

  既想著如何表達那想說又不能說得透徹的愛,布拉姆斯著名的間奏曲 (Intermezzo, Op. 118, No. 2) 最能表達這份情誼。於是,我以此曲旋律片段作為前奏、間奏,導出巍楠筆下那細水長流之情。

  除了綿長細膩的旋律走向,為了更符合閩南語語調及詩詞意境,我在部分歌詞處安排更貼近說話口氣的寫作技法:

  1. 細膩、莫予:為陳述詩詞主角內心對此情誼的細心與珍重,特意於此兩詞後安排休止符,以表小心翼翼之狀;並皆以附點節奏強化重音節,貼合語調。

  2. 沃澹:同第一項的做法,以附點節奏強化重音外,更以裝飾音修飾“澹”字。另,將此二字作為短小旋律素材,輪唱於聲部間,活化此句詩詞最具意象之動詞。

  3. 來坐:說了好多次的來坐,卻以短暫的八分音符呈現祈使“來”字,表達羞澀膽怯的內心;綿長的“坐”字,象徵主角對情意濃濃的回味及期盼。

  許是那份情誼被選擇永遠置於心底,本曲結束在非屬本調之和弦上。沒有肯定,也非否定,因為愛與被愛的課題,遠在對錯之外。

  寒風講欲落南
  kuânn hong kóng beh lo̍h-lâm
  (冷風說要南下)

  揀一領你恰意的膨紗
  kíng tsi̍t niá lí kah-ì ê phòng-se
  (挑一件你喜歡的毛線衣)

  細膩莫予透早的露水沃澹
  sè-jī bo̍k hōo thàu-tsá ê lōo-tsuí ak-tâm
  (小心不讓清晨的露水淋濕)


  細漢離開一寡時陣
  sè-hàn lī-khui tsi̍t-kuá sî-tsūn
  (年少時離開一些時候)

  食風照日 戀愛傷心
  tsia̍h-hong tsiò-ji̍t luân-ài siong-sim
  (吹風曝曬 戀愛傷心)
  *(搧風曝日)

  想起寒人參伊熟識時
  siūnn-khí kuânn-lâng tsham i si̍k-sāi sî
  (想起冬天和他認識時)

  心內歹勢毋敢予知
  sim-lāi pháinn-sè m̄ kánn hōo ti
  (內心不好意思不敢讓他知道)


  今時來返的時陣
  kin sî lâi tńg ê sî-tsūn
  (現在回來的時候)

  踅街𨑨迌 順紲睏晝
  se̍h-ke tshit-thô sūn-suà khùn-tàu
  (逛街遊玩 順便睡午覺)

  同款舒適那春的天氣
  kāng-khuán sù-sī ná tshun ê thinn-khì
  (一樣舒適如春的天氣)

  全是無仝款的記持
  tsuân sī bô kāng-khuán ê kì-tî
  (全是不一樣的記憶)

  運河黃昏描寫足濟過去
  ūn-hô hông-hun biô-siá tsiok tsē kuè-khì
  (運河與黃昏描寫很多過去)

  人講遮空氣金甜
  lâng kóng tse khong-khì tsin tinn
  (人家說這裡空氣真甜)

  我講是因為佮你
  guá kóng sī in-uī kah lí
  (我說是因為和你)

  當思念到底
  tong su-liām kàu té
  開出明日的花
  khui tshut bîn ji̍t ê hue
  來坐 來坐
  lâi tsē lâi tsē

 • 出版年份

  2023.06

 • 作品編號

  MI-02-1010-V

bottom of page