top of page
音樂廳

​合作共創
Choral Lecture And Workshop

人聲製研所作品 × 演唱合唱團

共創成果展現-2019

《 校長先生來勸募 》

采韻之丘合唱團

《 戇囡仔-獨唱 》

顏詩容

《 戇囡仔-同聲 》

《 戇囡仔-混聲三部 》

拉縴人少年兒童合唱團

《 戇囡仔-混聲 》

長青欣頌合唱團

《 戇囡仔-混聲 》

新節慶合唱團

《 戇囡仔-混聲 》

國立興大附中Enchant合唱團

《 戇囡仔-混聲 》

台北室內合唱團

《 致 畢達哥拉斯 》

高雄室內合唱團二團

《 阿朗壹古道 》

高雄室內合唱團-二團

《 從這裡出發 》

台北室內合唱團

bottom of page